Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna

mailo@gmmg.hu
földrajz, természetismeret szakos tanár