Közösségi szolgálat

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből)

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell.

 

A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása: 

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkező lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. 
A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 

Közösségi Szolgálat Portál elérhetősége

http://kozossegi.ofi.hu/

Törvényi háttér

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Törvényi háttér

Letölthető tartalmak

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Letöltések

 

Jelentezési lap letölthető a csatolmányokból

 

CsatolmányMéret
Tanuló Jelentkezesi lap.pdf55.87 KB